Zapraszamy dzieci na 3-dniowe warsztaty sportowo-rekreacyjne

Termin warsztatów: 27.03 – 29.03

Cena: 195 zł / dziecko

W tych dniach zapewniamy dzieciom:

– Opiekę kadry trenerów w godzinach 8.30 – 16.00

– Obiad

– Gry i zabawy ruchowe

– Naukę poszczególnych elementów gimnastycznych

– Ćwiczenia na przyrządach tj. poręcze asymetryczne, równoważnia, drabinki, skrzynia gimnastyczna.

– Gry zespołowe

– Własnoręcznie przyrządzony przez dzieci zdrowy podwieczorek

– Zajęcia plastyczne

– Zajęcia taneczne

Uwaga: Dzieci które mają rekolekcje mogą dołączyć o późniejszej porze.

Informacje i zapisy:

tel.695278115

biuro@gymkids.pl